Inschrijven Funklasse

Deelname hieraan is uitsluitend bestemd voor niet licentiehouders welke binnen een straal van 25 kilometer woonachtig zijn respectievelijk gelieerd zijn met bv. een firma welke binnen een straal van 25 kilometer isgezeteld van de plaats waar het evenement plaats zal vinden.
Kosten voor deelname aan de funklasse wedstrijd bedragen €5,- per deelnemer.